Υπηρεσίες

Κατασκευαστικό Σχέδιο

Το σχεδιαστικό τμήμα της εταιρίας εκτελεί το αρχικό και σημαντικότερο βήμα της κατασκευής ενός επίπλου. Το τελικό και προς υλοποίηση σχέδιο αναπροσαρμόζεται στην παραγωγή στοχεύοντας σε ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου καθώς και στην αύξηση ποιότητας.

Παραγωγή

Το τμήμα παραγωγής πραγματοποιεί τις κατάλληλες ενέργειες στα διάφορα τμήματα της παραγωγικής μονάδας. Εξειδικευμένοι τεχνίτες εφοδιασμένοι με τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό υλοποιούν τα τελικά σχέδια κάθε project. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής διεξάγεται ποιοτικός έλεγχος, μεμονωμένα σε κάθε έπιπλο, σύμφωνα με τα υψηλά standard ποιότητας της εταιρίας. Η φάση του ποιοτικού ελέγχου αποτελεί απαραίτητη διεργασία για την παράδοση ενός έργου.

Μεταφορά

Το τμήμα μεταφοράς και παράδοσης είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά των επίπλων στον πελάτη με την κατάλληλη συσκευασία, όπου κρίνεται απαραίτητο, για να διατηρηθεί η άριστη κατάσταση του προϊόντος.

Τοποθέτηση

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης, εξειδικευμένοι τεχνίτες και ξυλουργοί αναλαμβάνουν τη συναρμολόγηση και τοποθέτηση των επίπλων στον χώρο που τους υποδεικνύεται από τους πελάτες.

Back to top